1 Kascheev Alexandr 0 0 1455 2 Ivlev Ivan 0 1217 1477 3 Kostyunin Andrey 0 1237 1196 4 Ershov Denis 0 0 1057 5 Diyachenko Maxim 0 0 1346 6 Kuzmichev Ivan 0 1747 1767 7 Kuzmichev Nikolay 0 1451 0 8 Arzhanova Mariya 1002 1114 1504 9 Tuktarov Tagir 1181 1316 1423 10 Tkacheva Dariya 1187 1301 1368 11 Tuktarov Nail 1408 1407 1528 12 Kozlov Iliya 1859 1861 1883 13 Smirnov Alexandr A. 2136 2199 2222