1 Arzhanova Mariya 1002 1114 1504 2 Diyachenko Maxim 0 0 1346 3 Ershov Denis 0 0 1057 4 Ivlev Ivan 0 1217 1477 5 Kascheev Alexandr 0 0 1455 6 Kostyunin Andrey 0 1237 1196 7 Kozlov Iliya 1859 1861 1883 8 Kuzmichev Ivan 0 1747 1767 9 Kuzmichev Nikolay 0 1451 0 10 Smirnov Alexandr A. 2136 2199 2222 11 Tkacheva Dariya 1187 1301 1368 12 Tuktarov Nail 1408 1407 1528 13 Tuktarov Tagir 1181 1316 1423